×
Klikka et näha rohkem tooteid
Tooteid ei leitud

Privaatsuspoliitika

N-Kaubandus OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.1. N-Kaubandus OÜ on oma tegevusalast lähtuvalt käsitletav jae- ja hulgikaubandusettevõttena, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid müügi ja turunduse eesmärgil. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse määrusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS), muudest andmekaitsealastest normatiividest ja meie enda andmekaitsealasest strateegiast. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) on adresseeritud GDPR ja IKS regulatsioonis nimetatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamiseks

1.2. Me eeldame, et Teie (Andmesubjektid) olete teadlikud ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest, seetõttu kinnitame siinkohal, et suhtume Teie andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab N-Kaubandus OÜ poolt kasutatavat isikuandmete töötlemiseahelat alates andmete kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni isikuandmete kaitse nõuetest lähtuvalt. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteabe reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

2. Isikuandmete töötleja ehk andmekaitsespetsialist(DPO)

N-Kaubandus OÜ, registrikood 10177656 aadress Laada 9, Rakvere, Lääne-Virumaa 44310 Eesti andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik:

Ees- ja perekonnanimi: Evelin Kandala

Töökoht: Laada 9, Rakvere, Lääne-Virumaa 44310 Eesti

E-post: turundus@nkaubandus.ee

Telefon:+372 329 1199

2. Privaatsuspoliitika kohaldamine

Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad NTrendi klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi ka ühiselt nimetatud töötlemine). NTrend on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust, töödeldes isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.

NTrendi veebilehel kasutajaks registreerimisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega.

3. Töödeldavad isikuanded

Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Töödeldavad isikuandmed hõlmavad muuhulgas järgmisi andmetüüpe ja neis andmetüüpides tehtud muudatusi:
• ees- ja perekonnanimi, vanus;
• telefoninumber;
• e-posti aadress;
• postiaadress;
• eelistatud kontakteerumisviis;
• suhtluskeel;
• ostueelistused

4. Muude andmete kogumine

Lisaks isikuandmetele kogub NTrend isikustamata andmed ehk andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav. Isikustamata andmeid kogutakse ja kasutatakse eesmärgiga parandada ja arendada NTrendi poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid ning analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist.

5. Andmete kogumise viisid

Isikuandmete ja muude andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • registreerimine ja tellimine NTrend e-poes
 • NTrendi veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu;
 • ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel NTrendi kaupluses, e-poes või mõnel muul NTrendi kodulehel;
 • NTrendi teenuse- või järelmaksutaotluse esitamisel.
 • Videovalve kauplustes

 5.1. Registreerimine ja tellimine

Kaupade ostmiseks registreeritud kasutajana kodulehel peate täitma registreerimisvormi. Registreerimisel küsime teie ees- ja perekonnanime, sugu, sünniaega ja kontaktandmeid (e-mail, telefon, transpordi- ja makseaadress). Makstes kaardiga ka krediitkaardi andmeid. Juhul kui sooritate ostu kasutades järelmaksu teenust siis isikukoodi, mille edastame järelmaksu teenuse pakkujale. Sedalaadi informatsiooni kasutame vaid selleks, et saaksime täita teie tellimusi, suhelda teiega kodulehe, telefoni või e-maili kaudu tellimuse osas.

5.2. E-posti aadress

Kui soovite registreerida end meie uudiskirja saajaks, registreeritud kliendiks või sooritate ostu meie e-poes siis küsime teilt teie e-posti aadressi. Samuti võime küsida e-posti juhul kui osalete meie korraldatud võistlusel või mängus.

5.3. Küpsised (cookie`d) ja andmete automaatne kogumine

Kasutame teile mugava kasutajakogemuse pakkumiseks cookie´sid ja action tag´e, mis aitavad teil kiiresti ja mugavalt kodulehele sisse logida, kiirendada navigeerimist ja anda meile tagasisidet selle kohta, kuidas saaksime teie kasutajakogemust paremaks muuta.

Küpsised(cookied) on infoühikud, mis salvestatakse teie poolt kasutatud browseri poolt teie arvutisse juhul kui olete need eelnevalt lubanud/aktiveerinud. Cookied saab alati välja lülitada Meie kasutame cookiesid, et saaksite ostuprotsessis kaupa valida, ostukorvi lisada ja ostu sooritada. Cookied ei kogu teie arvutist teie kohta informatsiooni.

5.4. Veebimajakad(bug´id)

Veebimajakad kinnitatakse kodulehele, e-mailile, bännerile või muule elektroonilisele kujutisele selleks, et määrata kas ja kui palju te olete antud lehekülge külastanud. See annab meile väärtuslikku tagasisidet teie ostueelistuste ja reklaami mõju kohta ja aitab meil pakkuda vaid teile huvi pakkuvat sisu.

Küpsised ja veebimajakad ei anna kolmandatele osapooltele ligipääsu meie poolt teilt kogutud isikuandmetele.

5.5 Logifailid(IP aadress ja URL)

Kui külastate meie veebilehte siis salvestame teie internetiprotokolli(IP) aadressi, interneti teenusepakkuja, kuupäeva ja kellaaja süsteemi administreerimiseks ja tellimise kinnitamiseks. IP aadress võib näidata teie arvuti asukohta võrgus. Võime antud informatsiooni kasutada ka süsteemisiseseks turunduseks ja süsteemi tõrgete vältimiseks.

5.6. Järelmaksutaotluse esitamine

NTrend kauplustes on võimalik ostu eest tasuda ka järelmaksuga. Järelmaksutaotluse esitamisel küsime teilt teie isikuandmeid(nimi, isikukood, aadress, töökoha andmed, sissetulekute andmed jms). Antud andmeid jagame ka liisingupakkujaga.

5.7. Videovalve kauplustes

NTrend kauplustes on paigaldatud videovalve, mille eesmärk on tagada turvalisus. Kaupluste uksed on märgistatud videovalve kleepsudega ja sisenedes kauplusesse nõustud NTrend Privaatsuspoliitikaga.

6. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamine

NTrend töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendisuhtlus, kliendisuhte haldamine ja analüüs;
 • toodete ja teenuste pakkumine;
 • pakutavate kaupade ja teenuste arendamine;
 • teeninduse parendamine;
 • kauba kätte toimetamine;
 • oma kohustuste täitmiseks või õiguste kaitsmiseks;
 • vastava nõusoleku olemasolul pakkumiste edastamine, sh tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest teavitamine ning kliendiküsitluste saatmine.
 • ettevõtte vara kaitsemine

Töötajate isikuandmeid töödeldakse ainult töötajapoolse raske töökorralduse reeglite rikkumise puhul koostöös kauplusejuhatajatega.

NTrend säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks NTrendil on õigus andmeid töödelda.

7. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

NTrend on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. NTrend ei edasta klientide kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, välja arvatud privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud alustel.

NTrend võib edastada klientide kohta saadud isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • Kuna kasutame teenuste pakkumisel partnerettevõtjaid siis jagame nendega ka mõningast vajalikku isikustatud informatsiooni teenuse paremaks osutamiseks(posti- ja kullerteenus, krediitkaardimakse, pangalink)
 • Finantsteenused: liisingu pakkuja, kaardimakse pakkuja. Internetipanga ja ostja vaheline ühendus on kaitstud turvalise SSL ühendusega, mis tagab info krüteerimise. Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuste partnerite, kaardikeskuse ja kodulehe vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt.
 • Volitatud töötlejad ehk isikud, kes töötlevad NTrend klientide isikuandmeid NTrendi nimel ja volitusel
 • Järelevalve- ja uurimisasutused ning õigusnõustajad, audiitorid ja raamatupidajad.
 • Jagame isikustamata andmeid (kodulehe külastajate arv, head müügi päevad ja ajad) ainult kujul, mis ei võimalda teie isikut identifitseerida.
 • Kodulehel läbi viidud kliendiprogrammide, loosimiste ja võistlustega seoses võime avaldada isiku nime, kodulinna või osalise telefoninumbri. Programmis loosimises või võistluses osalejat teavitatakse andmete edastamise võimalikkusest ja ulatusest enne programmi või võistlusega liitumist.

Volitatud töötlejad on kohustatud rakendama kõiki ettevaatusabinõusid NTrend-i klientide isikuandmete kaitsmiseks, lähtuma isikuandmete töötlemisel privaatsuspoliitikast, hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena ning töötlema isikuandmeid vastavuses privaatsuspoliitikas toodud eesmärkidele ja õigusaktidega sätestatud piirides.

8. Ettevõtteväline kasutamine

NTrend ei müü, vaheta ega rendi teie isiku- ega finantsandmeid mitte kellegagi, kes ei kuulu N-Kaubandus OÜ-sse. Kõiki ostu sooritamisel või muul viisil saadud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning andmete töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi Isikuandmete Kaitse Seadusega. Koduleht ei avalda teie andmeid kolmandale osapoolele välja arvatud kauba või teenuse väljastamiseks ja transpordi korraldamiseks vajalikud andmed.

9. Turvalisus

NTrend rakendab kõiki meetmeid (sh organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi turvameetmeid) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

10. Isikuandmetele juurdepääs, andmete parandamine ja töötlemise lõpetamine

Kliendil on võimalik näha, muuta ja täiendada tema enda kohta kogutud isikuandmeid NTrend veebipoes. Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal.

Isikuandmete töötlemise lõpetamiseks palume vajutada uudiskirja all „unsubscribe“ või kirjutada e-mail aadressile turundus@nkaubandus.ee.

Ntrend teostab vastava toimingu hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega NTrendi, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

11. Privaatsuspoliitika muudatused

NTrend jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades NTrend-i kodulehel muudetud privaatsuspoliitika ja tagades, et sõltumata mistahes muudatustest, on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil turundus@nkaubandus.ee.

 

Menüü

Seaded

Meeldivaks märgitud toodete salvestamiseks loo tasuta konto.

Logi sisse